Mon. Jul 15th, 2024

Tag: wow slot 444เครดิตฟรี100

เช็กที่นี่ ขอเวนคืนที่ทำรถไฟฟ้าสายสีส้ม ในพื้นที่ 11 เขต 29 แขวง กทม.

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา 2 ฉบับ เวนคืนที่ดินที่อยู่ในพื้นที่ 11 เขต 29 แขวง ของกรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุน…