Fri. May 24th, 2024
0 0
Read Time:3 Minute, 36 Second

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่ จ.อุดรธานี และ จ.สกลนคร เพื่อประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการสำคัญของกระทรวงคมนาคม และติดตามโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงในพื้นที่ จ.อุดรธานี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(อีสาน) ได้แก่ ถนนสาย ทล.2263 สายอุดร – กุดจับ ตรวจสอบความชำรุดของสะพานลำน้ำปาว เชื่อมต่อระหว่าง อ.กุมภวาปี และ อ.ศรีธาตุ, โครงการขยายช่องทางจรจรบน ทล.2023 สายน้ำฆ้อง – วังสามหมอ ตั้งแต่เมืองเก่า (บ้านพันดอน) ถึงเมืองใหม่ อ.กุมภวาปี ตรวจสอบ และศึกษาการออกแบบโครงการขยายช่องจราจรถนน ทล.2350 ตอน หนองหาน – กุมภวาปี และ ทล.2022 สายสุมเส้า – บ้านดุง

นายสุริยะ กล่าวต่อว่า สำหรับโครงการคมนาคมขนส่งที่สำคัญในพื้นที่ จ.อุดรธานี และสกลนคร ประกอบด้วย การพัฒนาทางหลวงที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ 1. โครงการทางหลวงที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และเปิดให้บริการแล้ว ได้แก่ ทล.216 ถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานี (ด้านตะวันออก) ทล.2 ตอน บ้านห้วยหินลาด – อ.โนนสะอาด และ ทล.2023 ตอน อ.กุมภวาปี – บ้านโนนสวรรค์ ระยะทางรวม 57 กิโลเมตร(กม.) 2. โครงการทางหลวงที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ได้แก่ ทล.2 ตอน อุดรธานี – อ.สระใคร (เป็นตอน ๆ) ดำเนินการบูรณะ พร้อมขยายถนนเป็น 6 ช่องจราจร ความคืบหน้า ณ เดือนสิงหาคม 66 อยู่ที่ 90.20% คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี 67

3คำพูดจาก ทดลองปั่นสล็อต. โครงการที่อยู่ระหว่างเตรียมของบประมาณปี 67 ได้แก่ ทล.2263 ตอน อุดรธานี – บ้านเพีย (กุดจับ) งานซ่อมสะพานข้ามลำน้ำปาว ทล.2023 ตอน น้ำฆ้อง – ศรีธาตุ ทล.2350 ตอน หนองหาน – กุมภวาปี ทล.2096 หนองเม็ก – คำตากล้า และ ทล.2022 ตอน นิคม – บ้านดุง นอกจากนี้ยังมีแผนพัฒนาโครงข่ายทางหลวงในอนาคตในพื้นที่ จ.อุดรธานีอีก 5 โครงการ ระยะทางรวม 229.69 กม. งบประมาณก่อสร้างรวม 27,596 ล้านบาท

นายสุริยะ กล่าวอีกว่า ส่วนการพัฒนาทางหลวงที่สำคัญในพื้นที่ จ.สกลนคร ได้แก่ 1. โครงการทางหลวงที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และเปิดให้บริการแล้ว ได้แก่ ทล.2 สกลนคร – นครพนม ตอน 1 และ 2 และ ทล.2 อ.หนองหาน – อ.พังโคน ตอน 1 และ 2 ระยะทางรวม 83 กม. 2. โครงการทางหลวงที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ได้แก่ ทล.223 สกลนคร – อ.ธาตุพนม ตอน สกลนคร – อำเภอนาแก ขยายเป็น 4 ช่องจราจร ความคืบหน้า ณ เดือนสิงหาคม 66 อยู่ที่ 95.62% คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี 66 3คำพูดจาก ทดลองสล็อต pg. โครงการที่อยู่ระหว่างเตรียมของบประมาณปี 67 ได้แก่ ทล.222 ตอน พังโคน – หนองแวงทล.2218 ตอน คำเพิ่ม – ห้วยบาง และ ทล.227 ตอน บ้านผาสุก – พังโคน นอกจากนี้ยังมีแผนพัฒนาโครงข่ายทางหลวงในอนาคตในพื้นที่ จ.สกลนคร อีก 10 โครงการ ระยะทางรวม 207 กม. งบประมาณก่อสร้าง 10,140 ล้านบาท

นายสุริยะ กล่าวด้วยว่า ในโอกาสนี้ได้พบปะประชาชนชาวอุดรธานีที่มารอต้อนรับ พร้อมรับฟังความคิดเห็น และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำมาพัฒนาโครงการต่างๆ ของกระทรวงคมนาคมให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับรูปแบบวิถีชีวิต ครอบคลุมทุกมิติ เชื่อมโยงการเดินทางได้อย่างไร้รอยต่อ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะได้อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม เดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อความอุดมสุขของประชาชนต่อไป

นายสุริยะ กล่าวอีกว่า ได้มีข้อสั่งการให้กรมทางหลวง(ทล.), กรมทางหลวงชนบท(ทช.) และหน่วยงานอื่นๆ รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้แทนประชาชนให้มากขึ้น เพื่อให้การดำเนินโครงการต่างๆ ตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ให้พัฒนาเส้นทางคมนาคมรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่จะมาร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลก 2569 ที่ จ.อุดรธานี ทั้งนี้จากการลงพื้นที่รับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะจากประชาชน พบว่า มีบางเส้นทางผิวทางชำรุด คับแคบ ไม่สะดวกในการเดินทาง

ซึ่งขณะนี้ ทล. ดำเนินการซ่อมบำรุง เพื่อบรรเทาปัญหาในเบื้องต้น ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปี 66 แล้ว ดังนั้นเพื่อให้โครงข่ายคมนาคมขนส่งมีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย และแก้ไขปัญหาให้ประชาชน ตนจะเร่งรัดการจัดสรรงบประมาณให้ ทล. และ ทช. นำมาพัฒนาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนเดินทางได้อย่างสะดวก ปลอดภัย รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ ใน จ.อุดรธานี และจังหวัดใกล้เคียงต่อไป.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

By admin