Fri. May 24th, 2024
0 0
Read Time:4 Minute, 59 Second

สำนักงานสลากฯ ตั้งเป้าจำหน่ายสลากฯ ผ่านแอพ “เป๋าตัง” ปีนี้ 30 ล้านใบ พร้อมเปิดให้ตัวแทนรายย่อยสมัครใจขายสลากฯ ผ่านแอพ “เป๋าตัง” และเร่งตรวจสอบสลากฯ ที่พบจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มเอกชน เพื่อยกเลิกสัญญาและตัดสิทธิการลงทะเบียนซื้อจองต่อไป

ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล นายลวรณ แสงสนิท ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลนายธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากฯ พร้อมด้วย พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกันแถลงข่าวความคืบหน้าการดำเนินงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสลากฯ เกินราคา

นายลวรณ แสงสนิท ประธานกรรมการฯ กล่าวว่า จากการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมด้วย สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และกรมสรรพากร พร้อม จนท.ที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจค้น บริษัท ลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด (กองสลากพลัส) เพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน พิสูจน์ทราบการกระทำความผิดฯ และพบสลากฯ งวดวันที่ 17 มกราคม 2566 ประมาณ 11 ล้านฉบับ ซึ่งเป็นสลากฯ ที่ยังไม่ถึงกำหนดออกรางวัล โดยไปรวบรวมจากตัวแทนจำหน่ายและผู้ซื้อ-จองฯ และนำมาเสนอขายผ่านแพลตฟอร์มดังกล่าว ในราคาที่เกินกว่า 80 บาท นั้น  คำพูดจาก เว็บสล็อตทดลองเล่น

ขณะนี้ สำนักงานสลากฯ กำลังตรวจสอบสลากดังกล่าว ซึ่งจะเห็นผลในงวดต่อไปแน่นอน พร้อมทั้งได้กำชับสำนักงานสลากฯ ให้ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษแพลตฟอร์มที่ขายสลากฯ เกินราคาอย่างต่อเนื่อง และขอยืนยันว่าสำนักงานสลากฯ ไม่เคยให้สิทธิในการจำหน่ายสลากฯ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้นกับทุกแพลตฟอร์มเอกชนที่จำหน่ายกว้านซื้อสลากฯ นำไปจำหน่ายต่อ  

ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวต่อไปอีกว่า ที่ผ่านมา สำนักงานสลากฯ ได้เร่งดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาสลากฯ เกินราคาอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการจำหน่ายสลากดิจิทัลผ่านแอพ “เป๋าตัง” ตั้งแต่งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2565 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน (งวด 1 กุมภาพันธ์ 2566) เป็นงวดที่ 16 มีสลากดิจิทัลประมาณ 17 ล้านฉบับ ซึ่ง สลากฯ ทุกใบเป็นของตัวแทนรายย่อยมากกว่า 30,000 ราย และทุกใบราคา 80 บาท การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายในทุกขั้นตอน มีการขออนุญาตประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 และการจำหน่ายสลากผ่านแอพ “เป๋าตัง” ได้มีการลงทะเบียนผู้ซื้อเพื่อป้องกันผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ไม่ให้ซื้อสลากฯ ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ในปีนี้สำนักงานสลากฯ ตั้งเป้าจะเพิ่มสลากฯ เข้าในระบบจำหน่ายผ่านแอพ “เป๋าตัง” ไม่น้อยกว่า 30 ล้านฉบับ และจะเพิ่มจำนวนจุดจำหน่ายสลาก 80 บาท ให้มากขึ้นจากที่มีอยู่กว่าหนึ่งพันจุด เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสลาก 80 บาท ได้มากที่สุด

นายธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากฯ กล่าวถึง ความนิยมในการซื้อสลากผ่านแอพ “เป๋าตัง” สะท้อนพฤติกรรมในการซื้อสลากฯ ของผู้ซื้อในปัจจุบัน ประกอบกับคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล มีนโยบายเพิ่มปริมาณสลากดิจิทัลในแอพ “เป๋าตัง” ให้มากขึ้น เนื่องจากสามารถควบคุมราคาจำหน่ายไม่ให้เกิน 80 บาท อีกทั้งสามารถตรวจสอบอายุของผู้ซื้อ ทำให้ป้องกันการขายสลากฯ ให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี  มีการยืนยันสิทธิความเป็นเจ้าของสลากฯ และการเลือกรับเงินรางวัลที่สะดวก ปลอดภัย ด้วยการโอนไปบัญชีของทุกธนาคารภายใน 2 ชั่วโมง

สำหรับสลากฯ ที่จะนำมาจำหน่ายผ่านแอพ “เป๋าตัง” นั้น สำนักงานสลากฯ จะนำมาจากสลาก L6 ซึ่งต้องรอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ดังนั้น ในขณะนี้สลากฯ ส่วนหนึ่งจะมาจากสลากฯ ที่ถูกตัดสิทธิเนื่องจากทำผิดหลักเกณฑ์ในการรับสลากฯ ไปจำหน่ายของสำนักงานฯ และอีกส่วนหนึ่งจะมาจากความสมัครใจของตัวแทนจำหน่าย ซึ่งล่าสุดจากการที่สำนักงานสลากฯ ออกประกาศแจ้งการทำรายการซื้อ-จองล่วงหน้าฯ ให้ได้รับสลากฯ รายละ 3 เล่มนั้น จะได้ดำเนินการจัดสรรสลากฯ ในแนวทางเดียวกันให้กับตัวแทนจำหน่ายที่ประสงค์จะรับสลากฯ แบบใบไปจำหน่ายด้วยเช่นกัน โดยหลักการในเบื้องต้น ถ้าตัวแทนจำหน่ายเลือกที่จะสมัครใจนำสลากฯ มาเข้ามาขายผ่านแอพ “เป๋าตัง” จะได้รับสลากฯ รายละ 5 เล่ม ทั้งนี้ เพื่อให้ตัวแทนจำหน่ายเกิดการปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมการซื้อขายสลากฯ ที่ได้รับการตอบรับจากผู้ซื้อผ่านระบบการจำหน่ายในปัจจุบัน ทั้งนี้ คณะกรรมการสลากฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารจัดการสลากฯ รับไปพิจารณา ในส่วนของกรอบแนวทางปฏิบัติและระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อไป

ในส่วนของการดำเนินการกับแพลตฟอร์มเอกชนต่างๆ ที่นำสลากฯ ไปจำหน่ายต่อในราคาเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด นั้น พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกล่าวว่า ตั้งแต่งวดวันที่ 16 มกราคม 2565 ถึงงวดวันที่ 16 ธันวาคม 2565  ได้มีการร้องทุกข์กล่าวโทษไปแล้ว 22 แพลตฟอร์ม ศาลมีคำสั่งให้ระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบออกจากระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 แพลตฟอร์ม อยู่ระหว่างสืบพยานผู้คัดค้าน 1 แพลตฟอร์ม (กองสลากพลัส) และมีคำสั่งยกคำร้อง 2 แพลตฟอร์ม (มังกรฟ้าและหงส์ทอง.com) ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการดำเนินการของพนักงานสอบสวน สำหรับการดำเนินการหลังจาก กองบังคับการกองปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมทำการตรวจค้น บริษัท ลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด (กองสลากพลัส) เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 ซึ่งพบสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 17 มกราคม 2566 ในระบบจำนวน 10,227,715 ฉบับ นั้น สำนักงานสลากฯ จะเร่งดำเนินการตรวจสอบ เพื่อดำเนินการยกเลิกสัญญา หรือสิทธิการเป็นผู้ซื้อจอง-ล่วงหน้าฯ ต่อไป เนื่องจากเป็นการกระทำที่ไม่เป็นไปตามสัญญาและหลักเกณฑ์

ในการรับสลากฯ ไปจำหน่าย  ซึ่งระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ต้องขายสลากฯ ด้วยตนเอง และไม่ขายสลากฯ เกินราคาที่กำหนดไว้ในสลากฯ รวมถึงไม่นำสลากฯ ของตนไปขายให้แก่ผู้อื่นเพื่อนำไปรวมชุด หรือแลกเปลี่ยนสลากกับผู้อื่น หากทำผิดสัญญา สำนักงานสลากฯ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาหรือยกเลิกสิทธิการเป็นผู้ลงทะเบียนซื้อ-จองล่วงหน้าได้ทันที รวมถึงสลากฯ ในส่วนของสมาคม/องค์กร สำนักงานสลากฯ จะยกเลิกสิทธิในการรับสลากไปจำหน่ายของสมาชิกในสมาคม/องค์กรนั้นๆ ทันทีเช่นกัน ทั้งนี้ การตัดสิทธิเป็นผลที่จะต้องดำเนินการเมื่อพบความผิดตามมา เพราะหากไม่ดำเนินการ จะถือเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้คำพูดจาก รวมสล็อตทดลองเล่น

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

By admin